Biblioteka

Seminar za instruktore

Adresar učesnika – Kanjiža 2013 (.pdf)

Brend i imidž

How to design an official International Scout Event Logo (.pdf)

World Scouting Brands (.pdf)

Imidž izviđačke organizacije (.pdf)

Grupna dinamika

Efective Group Leadership (.pdf)

Mlad čovek i odrastanje (.pdf)

Responding to Prejudice (.pdf)

Working with groups (.pdf)

Zbornik radova – Integrisanje gender principa u obrazovanje (.pdf)

Igre i pesme

Igrice 2 (.doc)

Kradljivci vremena (.doc)

Španska pesma (.docx)

Ice breakers 1 (.doc)

Teambuilders (.doc)

Ice breakers 2 (.doc)

Low energy games (.doc)

Igrice 1 (.doc)

Name games (.doc)

Istraživanja o mladima

Aktivizam mladih (.pdf)

U dijalogu sa mladima Pančeva (.pdf)

Istraživanje volonteri (.pdf)

Mladi u društvima u tranziciji (.pdf)

Izviđački projekat

FORMULAR instruktorski projekti SIV (.doc)

FORMULAR izveštaj o realizovanom projektu (.doc)

Projekatski pristup (.ppt)

Scout project WOSM (.pdf)

Odrasli u izviđaštvu

OPIS POSLA – blanko (.doc)

OPIS POSLA starešina SIS (.doc)

OPIS POSLA – Starešina odreda (.doc)

OPIS POSLA – Načelnik odreda (.doc)

OPIS POSLA – Vođa osnovne jedinice (.doc)

OPIS POSLA – Marketing (.doc)

OPIS POSLA – Upravnika kampa (.xls)

Idealni profil – blanko (.doc)

Idealni profil – Starešina (.doc)

Idealni profil – Starešina odreda (.doc)

Idealni profil – Načelnik odreda (.doc)

Idealni profil – Vođa čete (.doc)

Pregled vlastitih osobina (.doc)

Kakve sve vođe imamo (.doc)

Koraci (.doc)

Osnove treninga (.pdf)

Koraci u fomiranju jedinice (.doc)

AIS WOSM (.pdf)

Timski rad – Beleške sa radionice (.doc)

Osobine volontera – beleške sa radionice (.doc)

Odrasli u izviđaštvu – beleške sa radionice (.docx)

Omladinska politika

Nacionalna politika za mlade (.pdf)

Nacionalna strategija za mlade (.pdf)

Akcioni Plan 2005 (.pdf)

Da li svi putevi vode ka omladinskoj politici (.pdf)

Evropska povelja o lokalnoj samoupravi (.pdf)

Evropska povelja o učešću mladih (.pdf)

Milenijumska deklaracija (.pdf)

Osnaživanje omladinskih nevladinih organizacija (.pdf)

Vodič (.pdf)

White Paper (.pdf)

Finn article (.pdf)

European values CofE (.pdf)

Community needs assessment (.ppt)

Intercultural workshops CofE (.pdf)

Opšte

Matrix of Compentences – Lithuania (.xls)

Prepoznavanje neformalnog obrazovanja u omladinskom sektoru (.pdf)

Kojim putem – prepoznavanje neformalnog obrazovanja u omladinskom sektoru u Srbiji (.pdf)

Prikupljanje sredstava

Priručnik – Finansije (.pdf)

Upravljanje finansijama (.pdf)

Program

EU od A do Š (.pdf)

Vodni sistem WOSM (.pdf)

Obrazovna uloga WOSM (.pdf)

Animer Spi (.pdf)

RAP document (.pdf)

Globalno razvojno selo WOSM (.pdf)

Obrazovni sistem skautstva (.doc)

Skautski metod WOSM (.pdf)

Mirovne radionice WOSM (.pdf)

WOSM Programme Policy (.pdf)

Dečaci i devojčice – beleške sa radionice (.docx)

Dečaci i devojčice WOSM (.pdf)

Uputstvo za aktivnost (.pdf)

Neformalno obrazovanje (.pdf)

Programski ciklus WOSM (.pdf)

Prva pomoć

Principi Prve Pomoći (.pdf)

Rad u lokalnoj zajednici

Priručnik elementi sistema lokalne samouprave u Srbiji (.pdf)

Kako pokrenutnu lokalne izvore potpore (.pdf)

Odnosi s javnošću (.pdf)

Pokrenimo zajednice 1 BCIF (.pdf)

Pokrenimo zajednice 2 BCIF (.pdf)

Pokrenimo zajednice 3 BCIF (.pdf)

Pokrenimo zajednice 4 BCIF (.pdf)

Sociologija i psihologija

Sociologija i psihologija – Beleške sa radionice (.doc)

Strateško planiranje

Strateško planiranje WOSM (.pdf)

Svetska skautska porodica

World Scout Family (.ppt)