Odred izviđača "Kanjiža" (Kanjiža)

O.I. “Kanjiža”
Potiska obala bb
24420 Kanjiža