Odred izviđača "Petefi Šandor" (Bačka Topola)

O.I.”Petefi Šandor”
Školska 6
24300 Bačka Topola